Styretøj

Se køretøjsproducentens anvisninger, før du fjerner dele af styretøjet. Udskiftningsdelen bør sammenlignes med den gamle del for at sikre, at den passer. Sørg også for, at du har det rette værktøj ved hånden, og at eventuelle tidligere fejlkoder, der er gemt i ECU‹en, er blevet slettet. Alle kabler og stik, der bruges i forbindelse med enheden, skal også kontrolleres inden monteringen, for at sikre korrekt drift.

For dele til hydraulisk servostyring

Skyl først systemet med ren væske!

Udskiftningsdelen er kontrolleret fra fabrikken før afsendelsen. Mange problemer skyldes gummirester fra de gamle hydraulikslanger, der er blevet slidt. De svulmer op og bliver porøse, så gummipartikler kan sætte sig fast i det hydrauliske system og blokere hydraulikoliekanalerne. Tilsmudset olie i køretøjets system vil forurene den nye pumpe og kan føre til skader på styretøjet.
Se i køretøjsproducentens vejledninger eller i køretøjets instruktionsbog, hvilken hydraulikolie der skal benyttes.

Udskylning af systemet:

 

 1. Anbring trykrøret fra hydraulikpumpen i en beholder til spildolie.
 2. Fyld servostyringstanken helt med ny hydraulikolie, start motoren, og fortsæt, indtil der kommer ren olie ud fra trykrøret. Processen kan speedes op ved at dreje rattet til endestop til begge sider adskillige gange. Husk at holde øje med væskeniveauet undervejs, da det vil ødelægge systemet, hvis det løber tør.
 3. Når der kommer ren væske ud, kan systemet tømmes og/eller lukkes med propper.

 

Kontrol af servostyringsrørene

Da slangerne slides indefra, kan deres tilstand ikke konstateres visuelt. Hvis en slange føles stiv, porøs eller hård, skal alle slangerne udskiftes, da de alle er lavet af det samme materiale og har samme levetid. Hvis en af slangerne er slidt eller defekt, er det sandsynligt, at de alle er det.

Afmontering og montering

Når ovenstående trin er udført, kan styretøjsdelen afmonteres.
Luk ind- og udtagsslangerne med propper for at undgå unødigt væskespild. Tør eventuelt spild på delen af med det samme.
Før den nye del monteres, anbefales det at sammenligne den gamle del og udskiftningsdelen for at sikre, at de svarer til hinanden.

Udluftning af systemet

 

 1. Sørg for, at alle fittings og samlinger er udført i henhold til køretøjsproducentens specifikationer.
 2. Fyld oliebeholderen helt.
 3. Start motoren, og lad den køre i tomgang. Drej derefter rattet til endestop til begge sider adskillige gange for at få luften ud af systemet. Dette bør gøres med hjulene hævet fra underlaget for at undgå dækslid.
 4. Kontroller olieniveauet igen, og efterfyld om nødvendigt. Overfyld aldrig oliebeholderen, da dette kan ødelægge systemet.
 5. Bemærk: Nogle systemer kan være vanskelige at få luften ud af, hvilket kan resultere i rumlelyde. Kontroller, at alle samlinger er lufttætte, ved langsomt at løsne dem og spænde dem igen. I særlig tilfælde kan det være nødvendigt med en vakuumpumpe.

 

Produktspecifikke bemærkninger

Vedr. tandstænger:

 

 • Trykporten på tandstangen er markeret med en rød prop og returporten med en gul prop.
 • Sensor: Hvis tandstangen benytter en hastigheds-/flowsensor, skal sensoren afmonteres fra den brugte del og genbruges. Hvis dette ikke er muligt, skal man købe en ny sensor hos køretøjsproducenten.
 • Indstilling: Når monteringen er udført, og det er kontrolleret, at enheden fungerer, bør styregeometrien indstilles i henhold til køretøjsproducentens specifikationer.

 

Vedr. elektroniske tandstænger:

 

 • Fejlkoder: Før montering skal alle fejlkoder slettes med fejlsøgningsudstyr. Der vil altid være fejlkoder, hvis der er fejl på tandstangen. Hvis der ikke vises nogen fejlkoder, kan det være fordi, dit fejlsøgningsudstyr ikke passer til køretøjet, eller at dets software skal opdateres.
 • Aktivering: Efter den mekaniske montering af den elektroniske tandstang er gennemført skal du følge producentens vejledning til programmering af køretøjets egenskaber. Køretøjets specifikke funktioner skal også aktiveres ved hjælp af fejlsøgningsudstyr.
 • Indstilling: Når monteringen er udført, og det er kontrolleret, at enheden fungerer, bør styregeometrien indstilles i henhold til køretøjsproducentens specifikationer.

 

Vedr. servopumper:

 

 • Det er ikke alle servopumper, der er forsynet med en remskive. Derfor kan det være nødvendigt at bruge remskiven fra den gamle del.
 • Anbefaling: Brug altid korrekt værktøj til afmontering af remskiven, da der ellers er risiko for skader.
 • Monteringsvejledning: Slå eller pres ikke remskiven på plads, når den udskiftes, da dette kan beskadige pumpen indvendigt – den skal trækkes på plads med et specialværktøj, hvilket sikrer mod skader og deformation af de indvendige komponenter.
 • Stramning af rem: Kontroller om nødvendigt, at remmens spænding ligger inden for køretøjsproducentens specifikationer.
 • Sensor: Hvis pumpen benytter en hastigheds-/flowsensor, skal sensoren afmonteres fra den gamle del og genbruges. Hvis dette ikke er muligt, skal man købe en ny sensor hos køretøjsproducenten.

 

Vedr. elektroniske hydraulikpumper:

 • Kontroller, at eventuelle VIN- og/eller ECU-koder svarer til, hvad der hidtil har været monteret på køretøjet. Hvis der er uoverensstemmelser, vil den nye pumpe måske ikke fungere.
 • Alle kabler eller stik, der bruges i forbindelse med pumpens funktion, skal kontrolleres for at sikre, at den nye del fungerer korrekt.

Vedr. ratstammer:

 • Fejlkoder: Før montering skal alle fejlkoder slettes med fejlsøgningsudstyr. Der vil altid være fejlkoder, hvis der er fejl på ratstammen. Hvis der ikke vises nogen fejlkoder, kan det være fordi, dit fejlsøgningsudstyr ikke passer til køretøjet, eller at dets software skal opdateres.
 • Batteri: Sørg for, at der under installationsprocessen mindst går 20 minutter mellem fra- og tilkobling til batteriet.
 • Advarselslamper: Der må ikke være nogen advarselslamper, der lyser på instrumentbrættet Hvis en advarselslampe lyser, skal du kontrollere ECU‹en med fejlsøgningsudstyr eller kontakte din leverandør for anvisninger.

Gennemskylning af systemet

Hotline

Teknisk hotline: 87 206 210

Din partner i renoverede autodele

Effektiv produktion - Kort leveringstid

Miljømæssige fordele

Refabrikation tager hensyn til miljøet

The DRI brand is a part of the BORG Automotive Group – One of Europe’s leading remanufacturers of auto parts.

BORG Automotive A/S Bergsoesvej 12 8600 Silkeborg Denmark Tel. +45 8680 1177 info@dk.borgautomotive.com