OBS før montering - AC

For at kunne sikre kompressorens korrektefunktions dygtighed og sikre opretholdelse af garantien bør du sikre dig, at følgende ting udføres inden ibrugtagelse.

  1. Kontrollér, at systemet ikke er forurenet, og gennemskyl det om nødvendigt. Er systemet meget forurenet, anbefales det at skiftekondenser.
  2. Kontrollér, at ophæng, remskive, stik og øvrigetilslutninger svarer til den gamle kompressor.
  3. Fravælges gennemskylning, skal mængden af olie i den nye kompressor reduceres til mængden i den gamle kompressor, da der stadig findes olie i rørsystemet. Den samlede mængde skal svare til forskrifterne for køretøjet.
  4. Kontrollér, at den påfyldte oliemængde i kompressoren svarer til køretøjets specifikationer. Påfyld om nødvendigt.
  5. Roter kompressorens aksel min. 10 omgange før montering, hvis muligt (afhængigt af typen).Anvend ikke møtrikken på akslen til at roterekompressoren vha. en nøgle. Dette kan skadekoblingen.
  6. Udskift altid tørfilter/akkumulator og ekspansionsventil/reduktionsventil (Orifice tube).
  7. Følg bilfabrikantens forskrifter forpåfyldningsmængde af R134a. Systemets virkemåde bliver IKKE forbedret ved at øge påfyldningsmængden.

Hotline

Teknisk hotline: 87 206 210

Din partner i renoverede autodele

Effektiv produktion - Kort leveringstid

Miljømæssige fordele

Refabrikation tager hensyn til miljøet

The DRI brand is a part of the BORG Automotive Group – One of Europe’s leading remanufacturers of auto parts.

BORG Automotive A/S Bergsoesvej 12 8600 Silkeborg Denmark Tel. +45 8680 1177 info@dk.borgautomotive.com