DRI værdier

Vi tror på en værdibaseret ledelse, og DRI's organisatoriske struktur gør det muligt for os både at arbejde uafhængigt og selvstændigt og derved være proaktiv i vores beslutninger. Vores virksomhed er baseret på vores værdier, og alle strategiske beslutninger er baseret på disse.  

 • Ansvarlighed 
  Vi ansætter engagerede, pålidelig og troværdige mennesker med personlig og professionel integritet - folk som er stolte af og parate til at begrunde egne handlinger. vi stræber efter at imødekomme kundernes forventninger ved at bruge vores ressourcer med omtanke. 
 • Kompetence
  Komtence er en betingelse for at kunne realisere forretningsmål og opnå teamsucces. Dyb indsigt, innovation, fantasi, personlig udvikling og forståelse for "den menneskelig faktor" er værktøjer til opnåelse af forretningsmål og teamsucces. 
 • Gensidig afhængighed
  Forståelse af gensidig afhængighed skaber ubegrænset organisationsmæssigt styrke. Teamwork er den dynamiske og agile organisationsramme, som giver grundlag for en selvstyret indsats, hvor forskellige kompetencer og evner anvendes til gavne for fælles succes. 
 • Åbenhed
  Adgang til relevante information er afgørende for fælles succes. Information skal være lettilgængelig, enkel og let at forstå. Uklar eller flertydig information fører til forkerte beslutninger, spild og forvirring. 
 • Kontant udvikling
  Tanken om at forbedre organisations kompetencer ved systematisk og konstant udvikling er vores fundament for at vinde. Denne proces og tilgang involverer alle, uanset status og funktion. 

Hotline

Teknisk hotline: 87 206 210

Din partner i renoverede autodele

Effektiv produktion - Kort leveringstid

Miljømæssige fordele

Refabrikation tager hensyn til miljøet